Молодіжне бюро вакансій

      «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Директор КВПУ ШПМ
 __________Горбатюк Н.А.


Положення про Молодіжне бюро вакансій

 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Дане положення розроблене відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 1999 р. № 992 «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики», інших нормативно-правових актів, які регламентують працевлаштування випускників професійно-технічних училищ, а також до Порядку працевлаштування учнів Київського вищого професійного училища швейного та перукарського мистецтва.
1.2. Утворення Молодіжного бюро вакансій, призначення осіб, відповідальних за організацію роботи, здійснюється наказом директора училища. Молодіжне бюро вакансій функціонує як структурний підрозділ КВПУ ШПМ.
1.3. Роботу з організації працевлаштування учнів Молодіжне бюро вакансій здійснює в тісному контакті з педколективом, партнерами училища - роботодавцями, учнівським та батьківським активом.
1.4. У своїй діяльності Молодіжне бюро вакансій керується законами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України та даним Положенням.
1.5. Підпорядковується Молодіжне бюро вакансій директору училища.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МОЛОДІЖНОГО БЮРО ВАКАНСІЙ

2.1. Метою Молодіжного бюро вакансій училища є гармонійний розвиток особистості учня, формування навичок майбутнього кваліфікованого робітника, розширення контактів, та підвищення результативності партнерських відносин з роботодавцями, замовниками кадрів.
2.2. Молодіжне бюро вакансій сприяє вирішенню наступних задач:
розвиток молодіжних ініціатив у сфері трудових відносин;
набуття учнями досвіду пошуку роботи і застосування цих знань на ринку праці; 
працевлаштування учнів для проходження виробничої практики та випускників після закінчення училища;
вирішення інших питань щодо навчання й працевлаштування учнів та випускників КВПУ ШПМ відповідно до чинного законодавства України, забезпечення в межах компетенції соціально-економічного та правового захисту випускників.


2.3. До основних завдань Молодіжного бюро вакансій належить також:
вивчення потреби в учнях-практикантах та випускниках на підприємствах, в організаціях, установах Києва та Київської області;
підтримка тісних зв’язків з Київським міським та Київським  обласним центрами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями м. Києва та області;
створення комп’ютеризованої бази вакансій робочих місць; 
обробка даних учнів, які звернулися щодо працевлаштування, за напрямками навчання в училищі;
поширення передового вітчизняного та міжнародного досвіду з питань забезпечення зайнятості та професійної підготовки молоді.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ МОЛОДІЖНОГО БЮРО ВАКАНСІЙ

3.1. Молодіжне бюро вакансій відповідно до покладених на нього завдань має право:
надавати допомогу замовникам кадрів у доборі працівників;
проводити семінари, тренінги з проблем працевлаштування та зайнятості молоді;
надавати пропозиції адміністрації училища щодо формування проекту регіонального замовлення на підготовку кадрів;
розміщувати в соцмережах інформацію про організацію навчання в семестрі, періоди виробничої практики для навчальних груп;
організовувати консультації із започаткування підприємницької діяльності, роз’яснення молоді порядку оформлення необхідних документів  для реєстрації підприємця;
залучати молодь до участі в різноманітних фестивалях, олімпіадах, які відповідають меті діяльності бюро;
брати участь в заходах з підтримки вітчизняного виробника;
провадити видавничу, інформаційну та іншу діяльність, що відповідає завданням бюро та не суперечить законодавству. 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОБОТИ МОЛОДІЖНОГО БЮРО ВАКАНСІЙ

4.1. Молодіжне бюро вакансій розміщується у відповідно обладнаному приміщенні, що відповідає специфіці роботи та нормам охорони праці.
4.2. Для виконання покладених завдань Молодіжне бюро вакансій забезпечується засобами зв’язку, комп’ютером, принтером та необхідним інвентарем; має електронну адресу, використовує можливості групи ВКонтакті.

РОЗГЛЯНУТО
На засіданні педради КВПУ ШПМ
Протокол № 7 від 28.04.2016 р. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now